Proč využít výškových prací s použitím horolezecké techniky?

V mnoha situacích je použití klasických postupů a metod finančně i technicky náročné. Výškové práce s použitím horolezecké techniky nabízejí efektivní řešení pro realizaci prací v méně přístupných místech, bez finanční náročnosti spojené s pronájmem lešení a vysokozdvižných plošin a následného omezení v okolí objektu.

 Bezpečnost výškové práce

Práce ve výškách provádíme pomocí moderní horolezecké techniky, materiálů a bezpečnostních prostředků určené pro práci ve výškách.

Jsme odborně vyškoleni pro výškové práce a vlastníme osvědčení o odborné způsobilosti

"k provádění práce ve výškách a nad volnou hloubkou pomocí ochranných prostředků proti pádu z výšky." 

( ve smyslu Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky).

Nízké lanové překážky

Od června roku 2013 nabízíme stavbu nízkých lanových překážek!

lanové překážky
lanové překážky